OWS Pod Kamiennikiem

Wyrazy głębokiego współczucia

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Prezesa

Wacława Stańczykowskiego

 

wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i najbliższym

 

składają:

Kierownik oraz pracownicy Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego “Pod Kamiennikiem”

TAGS